Senast uppdaterad January 11, 2019

HIPS Checkout - Användarvillkor

Hips Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Hips Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera från butik till butik, men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert.

Genom att ange eller efterfråga information i Hips Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Hips Checkout Användarvillkor

Genom att använda Hips Checkout godkänner du HIPS Payment Group Ltd (CRO 639131), St Mary’s Place, DUBLIN D07 P4AX, IRELAND och HIPS Betalservice AB (559114-1873 Strandgatan 1, 302 46 Halmstad, Sweden), gemensamt kallat "Hips", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Hips Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Hips Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Hips Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Hips säkerställa din identitet. Hips inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Hips behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Hips Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Hips godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Hips Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Hips Checkout är faktura, kortbetalning mfl. Faktura kan ligga som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Hips vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Hips Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Hips kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Hips Checkout.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Hips Checkout, träffar du och Hips ett avtal där Hips bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Hips ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Hips har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Hips Checkout (såsom exempelvis Swish eller PayPal), där Hips inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock i dessa fall inte att omfattas av Hips köparskydd.

Användning

Hips är innehavare av samtliga rättigheter till Hips Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Hips Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@hips.se eller genom att välja det alternativet direkt i Hips Checkout.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Hips Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Hips som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Hips Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Hips Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Hips tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Hips Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Hips och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Hips Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Hips tjänster. Hips behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Hips behandlar:

  1. Kontaktinformation - namn, address, e-postaddress, telefonnummer m m
  2. Personnummer
  3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
  4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
  5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
  6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
  8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Hips system. Om du tidigare har använt Hips kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Hips kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Hips Checkout. Hips kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Hips kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Hips företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Hips värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Hips är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Hips på support@hips.se

Genom att använda Hips Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies

Hips använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Hips webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Hips använder cookies bl a i syfte att anpassa Hips Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Hips Hips Privacy Statement för närmare information om hur Hips använder cookies.

Genom att använda Hips Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Tjänster

Hips ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Hips Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Hips tillhandahåller gäller Hips vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.hips.com. Om det visar sig att ett visst vilkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Hips godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Hips inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Hips Checkout. Hips ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Hips Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.